DUOZON 100 L - PKR SLOVAKIA a. s.

Chránime to najcennejšie
Prejsť na obsah

DUOZON 100 L

Na základe celosvetových praktických skúseností a poznatkov, dobrou náhradou klasického chlóru by mohol byť ClO2 – oxid chloričitý, nazývaný tiež chlórdioxid. Na rozdiel od chlóru, chlórdioxid pracuje nie chloračne, ale oxidačne. Jeho použitím nedochádza k vzniku žiadnych zdraviu škodlivých látok a jeho dezinfekčné účinky sú podstatne lepšie.

Nemeckej firme CEALIN sa podarilo vyvinúť chlórdioxid v tekutej, stabilizovanej forme a v takejto je zapracovaný do výrobku, predávaného pod obchodným názvom DUOZON 100 L. DUOZON 100 L je ľahko skladovateľný, manipulovateľný a hlavne je bezpečný. Jeho výroba je z týchto, a aj iných dôvodov chránená svetovými patentmi ako v Európe, tak v USA a iných vyspelých ekonomikách sveta.
Duozon 100 L
(fľaša)
800 ml


cena 39 EUR s DPH
Duozon 100 L
(bandaska)
Len profesionálny predaj

Pre objednanie
kontaktujte distribútora

Dávkovanie je možné vykonávať plne automatizovane, alebo ručne, naliatím DUOZON 100 L priamo do bazéna, pri zapnutej filtrácii a vo večerných hodinách. Pred aplikáciou treba upraviť pH vody čo najbližšie k hodnote 7,0. Dávkuje sa v prepočte 3 – 10 ml DUOZON 100L na m3 bazénovej vody raz za 3 – 5 dní. Podrobné informácie sú uvedené na etikete výrobku a na web stránke.

Používanie DUOZON 100 L na Slovensku bolo prerokované a je oficiálne uznané Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave, v zhode s „Direktívou biocidálnych produktov Európskej únie“ o používaní oxidu chloričitého. Certifikát na jeho používanie v SR vydalo CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY Slovenskej republiky, Certifikát na jeho používanie v SR, osobitne pre pitnú vodu, vydal Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.

DUOZON 100 L ponúka mimoriadne účinnú dezinfekciu, pôsobí celoplošne a dlhodobo, v priebehu niekoľko sekúnd až minút likviduje a deaktivuje mikroorganizmy, vírusy, baktérie, vrátane Legionella pneumophila. DUOZON 100 L je možné použiť na dezinfekciu akejkoľvek vody – pitnej, bazénovej, teplej úžitkovej, priemyselnej, cirkulačnej, odpadovej, vody rybničného hospodárstva, alebo v chladiacich systémoch. Aplikáciou DUOZON 100 L zostáva voda mikrobiologicky nezávadná, bez zápachu, nespôsobuje ohrozenie zdravia a života človeka ani životného prostredia. DUOZON 100 L eliminuje vznik rias, rozmnožovanie améb, taktiež tvorbu vodného kameňa a biofilmov na technologických zariadeniach.
Dokumenty na stiahnutie
Napísali o nás
Webnoviny.sk - Chcete mať v bazéne kryštálovo čistú vodu?
V poslednom desaťročí sa vo významnejšej miere odborníkmi odporúča dezinfekcia vody na báze oxidu chloričitého – ClO2, nazývaného tiež chlórdioxid. Zrejme preto, že ide zrejme celosvetovo o naj- progresívnejšiu metódu dezinfekcie vody vôbec. ...čítať ďalej

Webnoviny.sk - Bazény, vírivé vane ... starosť a či radosť?
Mnohí majú po návšteve vodného sveta, hotelového bazéna, ale aj súkromnej vírivej vane, rôzne zdravotné problémy, hlavne deti. Na typický zápach po chlóre vo verejných zariadeniach sme si nie len zvykli, ale ho považujem dokonca za znak dobrej starostlivosti. Je to pravda a musí to tak byť? ...čítať ďalej

Vitalita 05/2013 - Chcete mať v bazéne a vírivej vani kryštálovo čistú vodu?
Chlórdioxid je nebezpečný, výbušný plyn, avšak nemeckým odborníkom sa podarilo vyvinúť chlór dioxid v te- kutej forme. Predáva sa takmer v 70 krajinách sveta pod obchodným názvom DUOZON 100 L. Jeho výroba je patentovo chránená. ...čítať ďalej

Ako zdravo dezinfikovať vodu v bazéne, či vírivej vani?
Nemeckým odborníkom sa podarilo vyvinúť chlór dioxid v tekutej forme, pričom ClO2 je v svojej podstate plynného skupenstva. Predáva sa takmer v 70 krajinách sveta pod obchodným názvom DUOZON 100 L. ...čítať ďalej

Floowie.com - Chcete mať v bazéne a vírivej vani kryštálovo čistú vodu?
Pri prevádzke a dezinfekcii bazénovej vody je podstatný niekoľko hľadísk, ktoré navzájom spolu súvisia. Ide hlavne o hľadisko zdravotnej bezpečnosti kúpajúcich sa, a to ako z pohľadu mikrobiologickej bezpečnosti, tak chemickej nezávadnosti vody, ďalej o hľadisko technicko - technologické, a v neposlednom rade hľadisko ekonomické. ...čítať ďalej

Návrat na obsah