KONTAKT - PKR SLOVAKIA a. s.

Chránime to najcennejšie
Prejsť na obsah

KONTAKT

Adresa sídla spoločnosti:
PKR SLOVAKIA a. s.
Pod Stráňou 5779/41
974 09 Banská Bystrica

Riaditeľ spoločnosti:
Ing. Augustín Richtárech

GPS:
N 48.7386767
E 19.1121078
Fax:
+421 48 416 26 90
Mobil:
+421 905 480 987
E-mail:
pkr@pkr.sk
Obchodný register:
Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa Vložka číslo: 764/S

IČO:
36 624 349
IČ DPH:
SK2021790507
DIČ:
2021790507
Bankové spojenie:
Tatra banka a. s.
číslo účtu:  2625782961/1100
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2578 2961
SWIFT KÓD: TATR SK  BX
Návrat na obsah